Wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli

Wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli

 

Sinds 1 juli 2022 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de btw op energie omlaag gegaan. Daarnaast moeten grote bedrijven hun rekeningen aan mkb’ers binnen 30 dagen betalen en mag je geen tabaksreclame meer maken in je winkel. De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers sinds 1 juli 2022 lees je hier.

1. Btw op energie naar 9%

Door de hoge gasprijs in Nederland, heeft de overheid besloten de energiebelasting te verlagen. De btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) is verlaagd van 21 naar 9%. Deze btw-verlaging op energie duurt tot en met 31 december 2022.

Sta jij op het punt je bedrijf te verduurzamen? Lees hier adviezen van twee energie-experts over hoe je kunt verduurzamen en waar je op moet letten.

2. Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van kleine bedrijven moeten betalen, is verkort van 60 naar 30 dagen. Je ontvangt dus eerder je geld. Dit geeft je meer financiële ruimte.

Houd rekening met de overstap naar de nieuwe betaaltermijn: deel je klanten in op grootte en pas je voorwaarden en contracten aan. Lees er meer over in het artikel: Alles over debiteuren en snel je geld krijgen.

3. Verbod tabaksreclame in winkels

Per 1 juli is de Tabaks- en rookwarenwet gewijzigd. Vanaf die datum mag je geen reclame meer maken in de winkel voor onder andere tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Dat geldt ook voor reclame aan de gevel en in de etalage.

Uitgezonderde speciaalzaken

Alleen bedrijven die uitgezonderd zijn van het uitstalverbod mogen nog reclame maken ín hun zaak. Dit zijn:

  • Speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen en bij de NVWA geregistreerd zijn.
  • Bestaande kleine zaken met een jaaromzet van maximaal 700.000 euro die meer dan 75% van hun jaaromzet uit tabaksproducten halen en die zich voor 1 januari 2021 bij de NVWA hebben geregistreerd.

De uitgezonderde speciaalzaken moeten er wel voor zorgen dat de tabaksreclame niet buiten de winkel zichtbaar is.

Wil je meer weten? Aan deze tabaksregels moet je voldoen.

4. Minimumloon omhoog

Heb je personeel in dienst? Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon is op 1 juli 2022 gestegen.
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand
  • € 405,30 per week
  • € 81,06 per dag

Het wettelijk minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd vanaf 2023. Uiteindelijk is de loonstijging 7,5%. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

5. Nieuwe wetten na 1 juli 2022

Goed om te weten: deze wetten volgen na 1 juli.

1. Werkgever zorgt voor heldere arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022)

Werkgevers moeten zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat:

  • de informatieplicht naar je medewerkers is uitgebreid. Zo moet je hen per 1 augustus schriftelijk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plek waar het werk wordt gedaan, een mogelijk recht op opleiding, wat de onderdelen van het loon zijn en informatie geven over hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • het kan zijn dat je door de wet of CAO bepaalde opleidingen aan je werknemers moet verstrekken. De werkgever moet de opleiding betalen en medewerkers moeten de opleiding onder werktijd kunnen volgen;
  • je een werknemer niet mag tegenhouden om buiten zijn werktijden voor een andere werkgever te werken. Tenzij je een goede reden hebt om dit te verbieden, zoals de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of het vermijden van belangenconflicten;
  • een werknemer die minimaal 26 weken in dienst is een verzoek mag doen voor een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag maximaal een keer per jaar zo'n verzoek doen. De werkgever moet binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers hebben hiervoor 3 maanden de tijd.
  • werkgevers voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon (oproepkrachten) moeten vastleggen op welke dagen en of in welke tijdvakken zij de werknemer kunnen opgeroepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geldt per 1 augustus 2022. 

2. Ouderschapsverlof voor een deel betaald (2 augustus 2022)

Op 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) ingegaan. Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. De uitkering voor het betaald ouderschapverlof is 70% van het dagloon. Een werknemer moet het betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind opnemen. De resterende 17 weken van het ouderschapsverlof kan een werknemer nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind opnemen. Dit laatste deel van het ouderschapsverlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

3. Afschermen bezoekadres Handelsregister bij (mogelijke) dreiging (1 oktober 2022)

Het wordt mogelijk om je bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner.
De ingangsdatum van 1 oktober is nog niet definitief.*

Het afschermen van je bezoekadres kan in twee situaties:

1.   

In geval van een concrete dreiging. Deze afscherming geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is.

2.   

Voor mensen die blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, door bijvoorbeeld het uitoefenen van een bepaald beroep.
Voor deze preventieve afscherming maakt KVK ook afspraken met beroepsorganisaties, zodat KVK deze verzoeken sneller af kan handelen. Deze preventieve afscherming is door Europese richtlijnen niet mogelijk voor besloten- en naamloze vennootschappen.

KVK schermt nu al op verzoek een bezoekadres af als er sprake is van een dreigement of waarschijnlijke dreiging. KVK loopt hiermee vooruit op de nieuwe regeling.

4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 januari 2023)

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: een bouwer blijft ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan de bouwer zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

5. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 januari 2023)

De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming, vereenvoudiging van regels en het einde van overbodige regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees hier wat voor jou verandert.

Deze wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Deze ingangsdatum is nog niet definitief.*


Bron: Kamer van Koophandel