Voorlopige aanslagen 2024 pas betalen in 2024!

Voorlopige aanslagen 2024 pas betalen in 2024!

In december verstuurt de belastingdienst de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en ZVW 2024 met dagtekening in januari.
Wij adviseren u dringend deze pas te betalen in 2024.
Als u de aanslag vóór de dagtekening betaalt, is het mogelijk dat de systemen van de belastingdienst deze betalingen nog niet kunnen verwerken.
Als gevolg daarvan stort de belastingdienst de bedragen terug.
Let op: de uiterste betaaldatum is afhankelijk van de betaalwijze. In de betaalinformatie staat de juiste uiterste datum waarop het aanslagbedrag op de rekening van de belastingdienst moet staan. Als u gebruikt van termijnbetalingen, gelden de daarvoor in de betaalinformatie vermelde betaaldata.