Update steunmaatregelen overheid i.v.m. coronacrisis

Update steunmaatregelen overheid i.v.m. coronacrisis

Update steunmaatregelen overheid i.v.m. coronacrisis

De overheid heeft sinds maart een aantal steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd en via deze mail willen wij de actuele situatie van de belangrijkste ondersteuningsmogelijkheden voor u op een rij zetten. Via deze link naar de KvK vindt u een overzicht van alle maatregelen die nu van kracht zijn.

NOW (Tegemoetkoming loonkosten personeel)

Deze regeling kan vanaf heden worden aangevraagd bij het UWV. Ondernemers die gedurende drie maanden tenminste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen. De vergoeding wordt pro rata vastgesteld: bij 100% omzetverlies 90% tegemoetkoming, bij 50% omzetverlies 45% tegemoetkoming. Voorwaarden zijn dat het loon van de werknemers wordt doorbetaald en dat er geen ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt aangevraagd. Bij de aanvraag moet worden bepaald over welke maanden het omzetverlies heeft plaatsgevonden, de keuze voor deze periode is definitief en het is dus van groot belang een juiste keuze te maken om achteraf niet voor verrassingen te komen staan! Het kan raadzaam zijn uw aanvraag later in te dienen wanneer u meer zicht heeft op welke maanden uw grootste omzetverlies vertonen.  

Noodloket TOGS (tegemoetkoming getroffen sectoren)

Deze regeling kan inmiddels worden aangevraagd via RVO. Voor bedrijfssectoren die direct door overheidsmaatregelen worden getroffen b.v. horeca, reisbranche en detailhandel kan een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 worden aangevraagd, u heeft daar E-herkenning of uw Digid voor nodig. U dient uw SBI-code waarmee uw bedrijf op 15 maart jl. bij de KvK als hoofdactiviteit geregistreerd stond in te voeren en aan de hand hiervan wordt bepaald of u in principe van deze regeling gebruik kunt maken. Indien u volgens uw SBI-code niet in aanmerking komt maar er dringende redenen zijn om aan te nemen dat u daar wel recht op zou moeten hebben, kunt u digitaal een signalering SBI-code melden met een toelichting waarom u wel onder deze regeling zou vallen.

TOZO (Bijzondere bijstand)

Indien uw inkomen door deze crisis onder het sociale minimum komt, kunt u bij uw gemeente een tijdelijke inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand voor een periode van drie maanden aanvragen. U dient deze aanvraag zelf in te dienen met uw Digid bij uw gemeente of de uitvoeringsinstantie die uw gemeente hiervoor aanwijst.

Uitstel betaling belastingen

Bij de Belastingdienst kunt u 3 maanden uitstel van betaling van uw belastingen (b.v. inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting) aanvragen. De belastingsoorten die hiervoor in aanmerking komen zijn onlangs uitgebreid met meer branchegerichte belastingen zoals assurantiebelasting en energiebelasting. De aanvraag kan pas worden ingediend nadat u een aanslag of naheffingsaanslag heeft ontvangen. U kunt dit uitstel ook zelf digitaal aanvragen met uw Digid. Indien het uitstel van 3 maanden te kort is, kunt u ook langer uitstel aanvragen, dit kan niet online maar uitsluitend schriftelijk.

Voor alle duidelijkheid: aangiften dienen wel tijdig te worden ingediend. Als u deze maand dus aangifte omzetbelasting moet doen, zal dit op tijd moeten gebeuren!

Uitstel betaling lokale belastingen

Via uw gemeente of de instantie die de invordering voor uw gemeente verzorgt kunt u veelal uitstel van betaling van de zakelijke lokale belastingen zoals onroerend zaakbelasting aanvragen. Kijk op de website van uw gemeente naar de mogelijkheden.

Uitstel aflossingen bankleningen.

Diverse banken zijn bereid de reguliere aflossingen op zakelijke leningen op te schorten. Informeer bij uw bank of accountmanager naar de mogelijkheden.

Hopelijk hebben wij u hiermee een duidelijke samenvatting van de belangrijkste regels gegeven. Alle regels zijn nog steeds aan nieuwe ontwikkelingen onderhevig en zullen ongetwijfeld de komende tijd nog worden aangepast. Als u meer informatie wilt of als u het fijn vindt dat wij bepaalde zaken voor u regelen, neemt u dan gerust contact met ons op! Wij werken gedeeltelijk vanuit huis maar een minimale bezetting op ons kantoor is altijd gewaarborgd. Wij zijn dus altijd voor u telefonisch bereikbaar.