Beperking afschrijving pand in eigen gebruik

Beperking afschrijving pand in eigen gebruik

In het Belastingplan 2019 is naast een verlaging van de tarieven voor de Vennootschapsbelasting ook een beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik opgenomen.

Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord gaan met dit Belastingplan 2019, zal vanaf 2019 een gebouw in eigen gebruik nog maar worden afgeschreven tot maximaal 100% van
de WOZ-waarde. Tot nu toe was dit 50% van de WOZ-waarde. Wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de boekwaarde leidt dit niet tot een belaste opwaardering.

Deze regeling kan voor ondernemers die VPB-plichtig zijn een fors liquiditeitsnadeel opleveren.

Meer info wat dit voor u kan betekenen? Neemt u gerust contact met ons op!