Verplichting energielabel C: voorkom boete

Verplichting energielabel C: voorkom boete

Verplichting energielabel C: voorkom boete

Kantoorgebouwen groter dan 100 m2 moeten vanaf 2023 volgens de wet energielabel C of hoger hebben. Als het kantoorpand vanaf dat jaar energielabel D of lager heeft, riskeer je als eigenaar ervan een boete van maximaal 81.000 euro of moet je het pand sluiten. Voorkom dit door 1 of meer van deze 5 duurzame oplossingen toe te passen.

Deze energielabelverplichting voor je kantoorgebouw lijkt op de eerdere energiebesparingswet, maar wijkt op diverse punten af. Bij de energiebesparingswet zijn bedrijven en instellingen met een verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Het gebruik van hernieuwbare energie valt niet onder deze maatregelen. MKB Nederland biedt mkb’ers met de digitale besparingsassistent inzicht in de specifieke maatregelen die ze kunnen nemen.

Energielabel kantoor

Om aan de plicht van energielabel C te voldoen, is het gebruik van hernieuwbare energie van bijvoorbeeld zonnepanelen wel toegestaan. Voor dit energielabel mag je per jaar maximaal 225 kWh fossiele energie per m2 gebruiken.

Uitzonderingen energielabelplicht

Er zijn uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Deze staan in de beslisboom van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De RVO verduidelijkt de uitzonderingen ook in enkele praktische voorbeelden. Omdat het verduurzamen van een gebouw altijd maatwerk is, is er een online tool beschikbaar die per gebouwde omgeving kijkt wat het beste advies is. Als je kantoorgebouw niet tot de uitzonderingen behoort en geen energielabel C of hoger heeft, moet je in duurzame oplossingen investeren.

 

Bron: Kamer van Koophandel