Salarisadministraties

Salarisadministraties

De salarisadministratie is voor een onderneming specialistisch en zeer arbeidsintensief werk. Het is vaak verstandiger deze werkzaamheden uit te besteden zodat u uw aandacht aan andere zaken kunt besteden.

Inmiddels voeren wij voor een groot aantal cliënten in diverse branches de gehele loondadministratie. Hierdoor zijn wij bekend met de regelingen en voorschriften van de diverse CAO's, pensioenfondsen en dergelijke.

De reguliere werkzaamheden bestaan gewoonlijk uit

  • het verwerken van de periodieke loonberekeningen en het verzorgen van de loonafrekeningen
  • de periodieke aangiften loonheffing
  • het verzorgen van in- en uitdienstmeldingen
  • het verzorgen van de jaaropgaven voor personeel, belastingdienst en pensioenfondsen
  • het verzorgen van alle overzichten ten behoeve van de financiële administratie

Indien gewenst verzorgen wij tevens ziekmeldingen, contacten met de arbodienst en ziekteverzuimverzekering en kunnen wij u assisteren bij diverse overige personeelsaangelegenheden.