Checklist voor de aangifte Inkomstenbelasting 2016

Aangiftebrief Inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Om uw aangifte snel en correct in te kunnen vullen verzoeken wij u, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van u en eventueel uw partner aan te leveren of mee te nemen:

Algemeen:

 • Een kopie van uw aangifte 2015 wanneer deze niet door ons is verzorgd

 • De aangiftebrief voor uw aangifte 2016

 • Voorlopige aanslagen 2016 en 2017

 • Beschikking voorlopige teruggaaf 2016 en 2017

 • Definitieve aanslag 2015

 • Beschikking toeslagen 2016 en 2017

 • Jaaropgaven van werkgever(s) en uitkeringsinstanties 2016

 • Opgave van eventuele neveninkomsten in 2016

 • Jaaropgave van betaalde premies voor arbeidsongeschiktheid in 2016

 • Jaaropgave van betaalde premies voor lijfrente en pensioen in 2016

 • Voorletters en geboortedatum jongste kind

Eigen woning:

 • WOZ waarde woning peildatum 01-01-2015. Deze wordt vermeld op de aanslag die u in 2016 heeft ontvangen

 • Jaaroverzicht 2016 van de hypotheek/hypotheken ( restschuld 01-01-2016 en 31-12-2016, alsmede de betaalde rente )

 • Eventueel opgave van betaalde erfpacht canon in 2016

 • Bij aankoop of verhuizing in 2016 de afrekening van de notaris van de verkoop en aankoop, kosten van de makelaar, bankkosten, kosten verbouwing nieuwe woning na aankoop

Alimentatie: 

 • Ontvangen of betaalde alimentatie van of aan ex-partner in 2016

 • Betaalde kinderalimentatie in 2016

 • NAW gegevens ex-partner

 • Voorletters en geboortedata kinderen

 Eventueel aftrekbare kosten: 

 • Opgave van giften waarvan de betaling te bewijzen is. Zoals kerken, goede doelen (ANBI-instellingen) en politieke partijen.

 • Kosten van studie voor eigen werk of met het doel ander werk te verkrijgen

 • Bijzondere ziektekosten die niet vergoed zijn door de zorgverzekering en hoger zijn dan het eigen risico. Medicijnen, tandarts, reiskosten van/naar ziekenhuis, bezoek arts en tandarts wanneer niet vergoed, voorgeschreven diëten

Box 2: 

 • Opgave van deelnemingen in besloten vennootschappen, aandeel en eventueel ontvangen dividenden

Box 3:

 • Jaaropgaven van bank- en spaarrekeningen met saldo 01-01-2016 en 31-12-2016

 • Jaaropgaven van beleggingen, aandelen per 01-01-2016 en 31-12-2016 en betaalde dividendbelasting in 2016

 • WOZ waarde tweede woning, woning in buitenland, overig onroerend goed ( bijvoorbeeld garagebox )

 • Vorderingen op personen per 01-01-2016 en 31-12-2016 

 • Schulden aan personen per 01-01-2016 en 31-12-2016