Bezetting ivm Corona-maatregelen

Bezetting ivm Corona-maatregelen

Ook de komende periode zal de bezetting wel lager zijn in verband met thuiswerken van medewerkers. Wij zullen er alles aan doen om onze werkzaamheden zoveel mogelijk op kantoor of thuis door te laten gaan en onze bereikbaarheid via telefoon en email te garanderen.

Ter bescherming van onze medewerkers maar ook onze cliënten hebben wij besloten om fysieke afspraken met cliënten en relaties zowel op ons kantoor als op locatie de komende tijd in principe géén doorgang te laten vinden, tenzij dit noodzakelijk is.  Indien u op ons kantoor stukken wilt ophalen of afgeven bent u uiteraard van harte welkom, maar wij zullen geen persoonlijk overleg voeren. Wij hopen dat u begrip zult hebben voor deze situatie.

Mochten nieuwe ontwikkelingen reden geven om het kantoor te sluiten en allemaal vanuit huis te gaan werken, zullen wij u hierover direct informeren via email en via onze website. Vanzelfsprekend kunt u ook van tevoren even telefonisch informeren naar de contactmogelijkheden via telefoonnummer 0186-640280.

Op onze website staat onder nieuws meer informatie over de maatregelen van de overheid voor ondernemers die getroffen worden door de corona-crisis. Uiteraard kunt u ook altijd even contact met ons opnemen over deze mogelijkheden.

Wij hopen en wensen dat de verspreiding van het virus door alle maatregelen sterk zal worden ingedamd en dat wij u binnenkort weer gezond en wel op ons kantoor mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens het team van Rovem Financieel & Fiscaal Advies
Ron van Emmerik