Belastingplan 2019: diverse wijzigingen m.b.t. personeel

Belastingplan 2019: diverse wijzigingen m.b.t. personeel

In het Belastingplan 2019 zijn diverse maatregelen op het gebied van loonheffingen aangekondigd, zoals:

- De 30%-regeling voor werknemers met een bepaalde deskundigheid die vanuit het buitenland naar Nederland komen verkort naar vijf jaar.

- Aan vrijwilligers kan onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 1.500 per jaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt.

- De regeling van de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 vereenvoudigd.

Het Belastingplan 2019 zal dit najaar worden besproken in de Tweede en Eerste Kamer en dient dus nog te worden goedgekeurd.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.